Vyhledat na webu

Zavřít

Přijímací zkoušky nanečisto

Přijímací zkoušky nanečisto

Přijímací zkoušky nanečisto 2022

>>> VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK NANEČISTO <<<

 Uchazeči o čtyřleté studium 

 Uchazeči o osmileté studium

Ve středu 12. 1. 2022 byly všem zákonným zástupcům rozeslány informace o organizaci přijímacích zkoušek nanečisto. Rozeslány byly na emailové adresy, které jste uvedli v přihlášce. V případě, že vám žádné informace na email nedorazily, napište nám na kancelar@gjvj.cz

Přijímány budou pouze přihlášky, jejichž platba bude na účet školy připsána nejpozději do pátku 14. 1. 2021 do 12:00!

Gymnázium J. V. Jirsíka pořádá přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky nanečisto. Přijímací zkoušky nanečisto jsou vhodné pro žáky 5. a 9. tříd ZŠ, kteří se chystají k přijímacím zkouškám. Průběh přijímacích zkoušek nanečisto přesně odpovídá ostré verzi přijímacích zkoušek. Testy, záznamové archy i metodiku hodnocení pro tuto zkoušku připravil CERMAT a uchazeč získá přehled o dosaženém počtu bodů z jednotlivých předmětů a kapitol učiva i umístění v celkovém pořadí. Také samotný fakt, že poznají prostředí gymnázia, není zanedbatelný. CERMAT vyrobil testy pouze v jedné variantě, kterou použijí na všech středních školách.  

Místo: budova Gymnázia J. V. Jirsíka – třídy v přízemí vpravo.

Termín konání přijímacích zkoušek: sobota 15. ledna 2022

Uzávěrka přihlášek: středa 12. ledna 2022

Cena: 300,- Kč

Pro přihlášení je třeba vyplnit elektronickou přihlášku a zároveň uhradit platbu za přijímací zkoušky nanečisto.

Platební údaje:

číslo účtu: 214511586/0300,

variabilní symbol čtyřleté studium: 4

variabilní symbol osmileté studium: 8

do poznámky pro příjemce uveďte jméno a příjmení uchazeče

Organizace přijímacích zkoušek nanečisto:

Vstup do budovy - hlavní vchod - roh ulice Jírovcova a Fráni Šrámka od 8:00

Prezence uchazečů - přízemí školy u hlavního schodiště: 8:15 - 8:40 

Organizace zkoušek: 

administrace zkoušky z matematiky 08:40 - 08:45
zkouška z matematiky 08:45 - 09:55
přestávka 09:55 - 10:10
administrace zkoušky z českého jazyka 10:10 - 10:15
zkouška z českého jazyka 10:15 - 11:15

Povolené pomůcky: propisovací tužka, rýsovací potřeby.

Umístění žáků do tříd bude vyvěšeno na dveřích tříd a u vstupu do budovy.

Výsledky budou zveřejněny pod registračním číslem v pondělí 17. ledna 2022 ve 12:00 na našich stránkách. 

Opravené testy budou k dispozici k nahlédnutí v kanceláři školy od 18. ledna 2022 v době od 7:30 – 9:00 a 12:30–15:00. 

Zobrazit navigaci