Vyhledat na webu

Zavřít

Aktuality

Aktuality

Informace pro uchazeče

Den otevřených dveří 2022

Den otevřených dveří na gymnáziu proběhne ve středu 5. ledna 2022. Dveře školy pro vás budou otevřeny od 16:00. Připravujeme pro vás prezentaci jednotlivých předmětů po celém areálu gymnázia.

 • Společné informace pro zájemce o studium na osmiletém gymnáziu: 16:00
 • Společné informace pro zájemce o studium na čtyřletém gymnáziu: 17:30

Program na Den otevřených dveří bude k dispozici zde.

Leták na Den otevřených dveří bude k dispozici zde.

Prezentace na Den otevřených dveří bude k dispozici v den konání Dne otevřených dveří zde.

Přijímací zkoušky nanečisto 2022

Gymnázium J. V. Jirsíka pořádá přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky nanečisto. Přijímací zkoušky nanečisto jsou vhodné pro žáky 5. a 9. tříd ZŠ, kteří se chystají k přijímacím zkouškám. Průběh přijímacích zkoušek nanečisto přesně odpovídá ostré verzi přijímacích zkoušek. Testy, záznamové archy i metodiku hodnocení pro tuto zkoušku připravil CERMAT a uchazeč získá přehled o dosaženém počtu bodů z jednotlivých předmětů a kapitol učiva i umístění v celkovém pořadí. Také samotný fakt, že poznají prostředí gymnázia, není zanedbatelný. CERMAT vyrobil testy pouze v jedné variantě, kterou použijí na všech středních školách.  

Místo: budova Gymnázia J. V. Jirsíka – třídy v přízemí vpravo.

Termín konání přijímacích zkoušek: sobota 15. ledna 2022

Uzávěrka přihlášek: středa 12. ledna 2022

Cena: 300,- Kč

Pro přihlášení je třeba vyplnit elektronickou přihlášku a zároveň uhradit platbu za přijímací zkoušky nanečisto.

Platební údaje:

číslo účtu: 214511586/0300,

variabilní symbol čtyřleté studium: 4

variabilní symbol osmileté studium: 8

do poznámky pro příjemce uveďte jméno a příjmení uchazeče

Organizace přijímacích zkoušek nanečisto:

Vstup do budovy - hlavní vchod - roh ulice Jírovcova a Fráni Šrámka od 8:00

Prezence uchazečů - přízemí školy u hlavního schodiště: 8:15 - 8:40 

Organizace zkoušek: 

administrace zkoušky z matematiky 08:40 - 08:45
zkouška z matematiky 08:45 - 09:55
přestávka 09:55 - 10:10
administrace zkoušky z českého jazyka 10:10 - 10:15
zkouška z českého jazyka 10:15 - 11:15

Povolené pomůcky: propisovací tužka, rýsovací potřeby.

Umístění žáků do tříd bude vyvěšeno na dveřích tříd a u vstupu do budovy.

Výsledky budou zveřejněny pod registračním číslem v pondělí 17. ledna 2022 ve 12:00 na našich stránkách. 

Opravené testy budou k dispozici k nahlédnutí v kanceláři školy od 18. ledna 2022 v době od 7:30 – 9:00 a 12:30–15:00. 


Přípravné kurzy z českého jazyka a matematiky 2022

Gymnázium J. V. Jirsíka pořádá přípravné kurzy z českého jazyka a matematiky. Přípravné kurzy jsou vhodné pro žáky 5. a 9. tříd ZŠ, kteří se chystají k přijímacím zkouškám. Kurz bude zaměřen na zlepšení znalostí v těch oblastech matematiky a českého jazyka, které se dlouhodobě jeví jako problematické. V žádném případě absolvování tohoto přípravného kurzu nezaručuje přijetí žáka ke studiu, nicméně může tomuto cíli velice pomoci. 

Termín přípravných kurzů: Každou středu počínaje středou 26ledna 2022  až do 6dubna 2022  od 15.00 do 17.05 hod (mimo jarní prázdniny – 2. března 2022). Každý kurz zahrnuje 10 lekcí po 1 hodině (60 minut) matematiky a 1 hodině (60 minut) českého jazyka.

Uzávěrka přihlášek: neděle 23. ledna 2022

Pro přihlášení je třeba vyplnit elektronickou přihlášku a zároveň uhradit platbu za přípravné kurzy.

Cena: 2 500,- Kč

Platební údaje:

číslo účtu: 214511586/0300,

variabilní symbol čtyřleté studium: 4

variabilní symbol osmileté studium: 8

do poznámky pro příjemce uveďte jméno a příjmení uchazeče

DVĚ FORMY PŘÍPRAVNÝCH KURZŮ NA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

1. Prezenční forma

 • Místo: V budově Gymnázia J. V. Jirsíka – třídy v přízemí vpravo.
 • Maximální počet žáků v každé skupině je 15.

2. Distanční forma (online prostřednictvím MS Teams)

 • Nutnou podmínkou pro realizaci online kurzů je, že uchazeč bude mít k dispozici počítač, notebook či tablet s mikrofonem! Vzhledem k omezené funkčnosti aplikací pro smartphone nestačí mít k dispozici mobilní telefon! Děkujeme za pochopení.
 • Maximální počet žáků v každé skupině je 20.


Jednotné přijímací zkoušky 2022

Ve školním roce 2022/2023 otevíráme: 

 • 2 třídy pro uchazeče z 9. ročníku ZŠ (čtyřleté studium, obor 79-41-K/41)
 • 1 třídu pro uchazeče z 5. ročníku ZŠ (osmileté studium, obor 79-41-K/81)

Přihlášky ke studiu je možné podávat do 1. března 2022 v kanceláři školy (1. patro, 8:00 - 16:00), případně zaslat poštou na adresu Gymnázium J. V. Jirsíka, Fráni Šrámka 23, 371 46 České Budějovice.

Termíny přijímacích zkoušek:

 • čtyřleté studium: 
  • 1. termín: úterý 12. dubna 2022
  • 2. termín: středa 13. dubna 2022
 • osmileté studium: 
  • 1. termín: úterý 19. dubna 2022
  • 2. termín: středa 20. dubna 2022

Časový harmonogram přijímacích zkoušek zatím nebyl společností CERMAT zveřejněn. 

Pozvánku pošleme nejpozději 14 dní před konáním přijímací zkoušky. 

Písemné zkoušky proběhnou z českého jazyka a matematiky, přijímací zkoušky připravuje společnost CERMAT. 

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny v pondělí 2. května 2022 od 8:00 na webu školy a na nástěnce před budovou školy. 

Nejpozději do 10 pracovních dnů od zveřejnění výsledků odevzdá zájemce o studium zápisový lístek. Prosíme o jeho urychlené odevzdání. Žádáme vás také o urychlené sdělení, zda ke studiu nastoupíte či nikoli. Rozhodnutí o přijetí se nezasílá!

Rozhodnutí nepřijatí uchazeči mohou podat odvolání do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí. V rámci odvolacího řízení budou na základě vašeho odvolání přijatí další uchazeči na uvolněná místa.


Důležité dokumenty

Zdroj informací:  CERMAT


Zobrazit navigaci