Vyhledat na webu

Zavřít

Aktuality

Aktuality

Informace pro uchazeče

Jednotné přijímací zkoušky 2022

Výsledky přijímacího řízení po náhradním termínu

čtyřleté studium po náhradním termínu

osmileté studium po náhradním termínu - náhradní termín se nekonal


Ve školním roce 2022/2023 otevíráme: 

 • 2 třídy pro uchazeče z 9. ročníku ZŠ (čtyřleté studium, obor 79-41-K/41)
 • 1 třídu pro uchazeče z 5. ročníku ZŠ (osmileté studium, obor 79-41-K/81)

Přihlášky ke studiu je možné podávat do 1. března 2022 v kanceláři školy (1. patro, podělí - čtvrtek 8:00 - 16:00, pátek 8:00 - 14:00, o jarních prázdninách pouze 8:00 - 14:00), případně zaslat poštou na adresu Gymnázium J. V. Jirsíka, Fráni Šrámka 23, 371 46 České Budějovice.

Termíny přijímacích zkoušek:

 • čtyřleté studium: 
  • 1. termín: úterý 12. dubna 2022
  • 2. termín: středa 13. dubna 2022
 • osmileté studium: 
  • 1. termín: úterý 19. dubna 2022
  • 2. termín: středa 20. dubna 2022

Časový harmonogram přijímacích zkoušek zatím nebyl společností CERMAT zveřejněn. 

Pozvánku pošleme nejpozději 14 dní před konáním přijímací zkoušky. 

Písemné zkoušky proběhnou z českého jazyka a matematiky, přijímací zkoušky připravuje společnost CERMAT. 

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny v pondělí 2. května 2022 od 8:00 na webu školy a na nástěnce před budovou školy. 

Nejpozději do 10 pracovních dnů od zveřejnění výsledků odevzdá zájemce o studium zápisový lístek. Prosíme o jeho urychlené odevzdání. Žádáme vás také o urychlené sdělení, zda ke studiu nastoupíte či nikoli. Rozhodnutí o přijetí se nezasílá!

Rozhodnutí nepřijatí uchazeči mohou podat odvolání do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí. V rámci odvolacího řízení budou na základě vašeho odvolání přijatí další uchazeči na uvolněná místa.

Důležité dokumenty

Zdroj informací:  CERMAT

Den otevřených dveří 2022

Den otevřených dveří na gymnáziu proběhne ve středu 5. ledna 2022. Vzhledem k současné situaci bude Den otevřených dveří probíhat online prostřednictvím živého vysílání.

PROGRAM:

 • 17:00: živý online přenos ke Dni otevřených dveří
  • V tomto živém přenosu se budete moci projít po budově školy, seznámit se s některými zajímavými aktivitami probíhajícími na škole a dozvíte se oficiální informace k přijímacímu řízení, přijímacím zkouškám nanečisto a přípravným kurzům.
  • Přímý přenos bude probíhat prostřednictvím služby Microsoft Teams. 
  • Po celou dobu přenosu budete mít možnost pokládat vaše dotazy do chatu a v chatu vám na ně bude odpovídáno.
  • Prosíme, připojujte se vždy s vypnutým mikrofonem i kamerou! Děkujeme.

>>> ZÁZNAM JE KE ZHLÉDNUTÍ ZDE!!! <<<

 • 18:00: živé vysílání na Instagramu gymnázia
  • Tento přenos je určen především budoucím uchazečům o studium na našem gymnáziu. 
  • Živý přenos budou vést studenti našeho gymnázia, budou seznamovat s životem na gymnáziu pohledem studenta. 
  • Během přenosu bude možné pokládat dotazy, na které budou naši studenti průběžně odpovídat. 
  • Živý přenos bude probíhat na našem profilu @jirsikarna. Tak nás sleduj!

>>> ZÁZNAM JE KE ZHLÉDNUTÍ ZDE!!! <<<

Leták na Den otevřených dveří je ke stažení zde: Leták 2022

Prezentace na Den otevřených dveří je ke stažení zde: Prezentace 2022

Přijímací zkoušky nanečisto 2022

>>> VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK NANEČISTO <<<

 Uchazeči o čtyřleté studium 

 Uchazeči o osmileté studium

Ve středu 12. 1. 2022 byly všem zákonným zástupcům rozeslány informace o organizaci přijímacích zkoušek nanečisto. Rozeslány byly na emailové adresy, které jste uvedli v přihlášce. V případě, že vám žádné informace na email nedorazily, napište nám na kancelar@gjvj.cz.

Přijímány budou pouze přihlášky, jejichž platba bude na účet školy připsána nejpozději do pátku 14. 1. 2021 do 12:00!

Gymnázium J. V. Jirsíka pořádá přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky nanečisto. Přijímací zkoušky nanečisto jsou vhodné pro žáky 5. a 9. tříd ZŠ, kteří se chystají k přijímacím zkouškám. Průběh přijímacích zkoušek nanečisto přesně odpovídá ostré verzi přijímacích zkoušek. Testy, záznamové archy i metodiku hodnocení pro tuto zkoušku připravil CERMAT a uchazeč získá přehled o dosaženém počtu bodů z jednotlivých předmětů a kapitol učiva i umístění v celkovém pořadí. Také samotný fakt, že poznají prostředí gymnázia, není zanedbatelný. CERMAT vyrobil testy pouze v jedné variantě, kterou použijí na všech středních školách.  

Místo: budova Gymnázia J. V. Jirsíka – třídy v přízemí vpravo.

Termín konání přijímacích zkoušek: sobota 15. ledna 2022

Uzávěrka přihlášek: středa 12. ledna 2022

Cena: 300,- Kč

Pro přihlášení je třeba vyplnit elektronickou přihlášku a zároveň uhradit platbu za přijímací zkoušky nanečisto.

Platební údaje:

číslo účtu: 214511586/0300,

variabilní symbol čtyřleté studium: 4

variabilní symbol osmileté studium: 8

do poznámky pro příjemce uveďte jméno a příjmení uchazeče

Organizace přijímacích zkoušek nanečisto:

Vstup do budovy - hlavní vchod - roh ulice Jírovcova a Fráni Šrámka od 8:00

Prezence uchazečů - přízemí školy u hlavního schodiště: 8:15 - 8:40 

Organizace zkoušek: 

administrace zkoušky z matematiky 08:40 - 08:45
zkouška z matematiky 08:45 - 09:55
přestávka 09:55 - 10:10
administrace zkoušky z českého jazyka 10:10 - 10:15
zkouška z českého jazyka 10:15 - 11:15

Povolené pomůcky: propisovací tužka, rýsovací potřeby.

Umístění žáků do tříd bude vyvěšeno na dveřích tříd a u vstupu do budovy.

Výsledky budou zveřejněny pod registračním číslem v pondělí 17. ledna 2022 ve 12:00 na našich stránkách. 

Opravené testy budou k dispozici k nahlédnutí v kanceláři školy od 18. ledna 2022 v době od 7:30 – 9:00 a 12:30–15:00. 


Přípravné kurzy z českého jazyka a matematiky 2022

Gymnázium J. V. Jirsíka pořádá přípravné kurzy z českého jazyka a matematiky. Přípravné kurzy jsou vhodné pro žáky 5. a 9. tříd ZŠ, kteří se chystají k přijímacím zkouškám. Kurz bude zaměřen na zlepšení znalostí v těch oblastech matematiky a českého jazyka, které se dlouhodobě jeví jako problematické. V žádném případě absolvování tohoto přípravného kurzu nezaručuje přijetí žáka ke studiu, nicméně může tomuto cíli velice pomoci. 

Termín přípravných kurzů: Každou středu počínaje středou 26ledna 2022  až do 6dubna 2022  od 15.00 do 17.05 hod (mimo jarní prázdniny – 2. března 2022). Každý kurz zahrnuje 10 lekcí po 1 hodině (60 minut) matematiky a 1 hodině (60 minut) českého jazyka.

Uzávěrka přihlášek: neděle 23. ledna 2022

>>>PŘIHLAŠOVÁNÍ NA PŘÍPRAVNÉ KURZY JE SKONČENO!!!<<<

Pro přihlášení je třeba vyplnit elektronickou přihlášku a zároveň uhradit platbu za přípravné kurzy.

Cena: 2 500,- Kč

Platební údaje:

číslo účtu: 214511586/0300,

variabilní symbol čtyřleté studium: 4

variabilní symbol osmileté studium: 8

do poznámky pro příjemce uveďte jméno a příjmení uchazeče

DVĚ FORMY PŘÍPRAVNÝCH KURZŮ NA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

1. Prezenční forma

 • Místo: V budově Gymnázia J. V. Jirsíka – třídy v přízemí vpravo.
 • Maximální počet žáků v každé skupině je 15.

2. Distanční forma (online prostřednictvím MS Teams)

 • Nutnou podmínkou pro realizaci online kurzů je, že uchazeč bude mít k dispozici počítač, notebook či tablet s mikrofonem! Vzhledem k omezené funkčnosti aplikací pro smartphone nestačí mít k dispozici mobilní telefon! Děkujeme za pochopení.
 • Maximální počet žáků v každé skupině je 20.
Zobrazit navigaci