Vyhledat na webu

Zavřít

Zájmová činnost

Zájmová činnost

Klub logických a deskových her

Na naší škole mají studenti možnost rozvíjet své algoritmické myšlení a programování při hodinách informatiky a v rámci výuky volitelného předmětu Programování a nepovinných předmětů a klubů. Nepovinné předměty a kluby jsou určené pro všechny ročníky školy, nejširší základnu tvoří studenti nižšího gymnázia. Hlavně pro ně jsou určené Algoritmy a základy programování, Robotika nebo Klub deskových a logických her.

Naši studenti se každoročně zúčastňují několika typů soutěží zaměřených na tuto tématiku. Každý školní rok probíhá korespondenční soutěž na celostátní úrovni Baltíkoviny, které se aktivně zúčastňují mladší studenti. Na tematicky zaměřené celostátní soutěže Vánoční a velikonoční soutěž studenti posílají své programy. U těchto prací je kromě funkčnosti kladen důraz na originalitu a kreativitu. Povltavské setkání je kromě soutěže zacíleno i na vzájemné předávání poznatků a zkušeností. Také celostátní soutěž Setkání v Praze hodnotí kromě vlastního algoritmu originálnost a náročnost zpracování daného tématu. Finalisti musí svůj projekt obhájit před komisí. V celostátních a mezinárodních soutěžích Mladý programátor a Baltie musí programátoři pracovat přesně podle zadání a v časovém limitu. Především na algoritmické řešení problémových úloh je zaměřena matematická olympiáda kategorie P, která pokračuje středoevropskou olympiádou z programování. 

Výsledkem práce studentů jsou velmi pěkná umístění v celostátních i mezinárodních soutěžích v programování. Jedná se o výsledky několikaleté poctivé práce. Každoročně na všech těchto soutěžích dosahujeme předních příček, a to i na celostátní úrovni.

Odkaz na video na YouTube.

Přírodovědný kroužek

Přírodovědný kroužek při GJVJ v ČB pracuje již desátým rokem, letos se náš počet ustálil na 25 dětech, naší hlavní náplní je terénní ekologie zaměřená  na víkendové akce s přírodovědným zaměřením jako jsou botanické, ornitologické, entomologické exkurze, rýžování granátů atd. Akce pořádáme samostatně nebo se zúčastňujeme akcí pořádaných Callou nebo přírodovědeckou fakultou. Jsme zapojeni do dobrovolnických projektů, či práce v CHKO Blanský les . Dále jsme zapojeni v projektu Voda živá a Recyklohraní. Na vícedenní pobyty využíváme např. CEGV Rýchory v Krkonoších, Kaprálův mlýn v srdci Moravského krasu atd. Na škole se vytvořila malá odnož dětí, zajímající se o včelaření. Pravidelně se zúčastňujeme ekologických soutěží (ekologická olympiáda, Zlatý list a YPEF), odkud děti pravidelně postupují do národních kol mezi nejlepší týmy. Nadaní studenti se i letos podílejí na celoročním výzkumném projektu Otevřená věda, probíhajícím na AV ČR. I díky těmto studentů se naše škola stala nejúspěšnější v soutěži SOČ.

Odkaz na video na YouTube

Aktuality

Vernisáž studentských prací
Zájmová činnost

Vernisáž studentských prací

24/10/2019

V pátek 18.10. se o velké přestávce na schodišti gymnázia uskutečnilo milé a umělecky povznášej...

Přečíst více
Zobrazit navigaci