Vyhledat na webu

Zavřít

Učitelé

Učitelé
Jméno Email Vyučuje Funkce
RNDr. Pustina Jaroslav pustina@gjvj.cz M, Fy Ředitel
Mgr. Jana Hadravová hadravova@gjvj.cz M, Fy, IVT Zástupkyně ředitele, předsedkyně předmětové komise IVT
Mgr. Jan Ptáčník ptacnik@gjvj.cz M, Fy Zástupce ředitele, třídní učitel 2.A, předseda předmětové komise Fy
Mgr. Baštář Václav bastar@gjvj.cz Z, Tv
Mgr. Baštářová Romana bastarova@gjvj.cz Bi, M třídní učitelka 3.B, výchovná poradkyně
Mgr. Beňadik Vladislav benadik@gjvj.cz M, Tv Třídní učitel 1.B
Mgr. Blažek Miroslav blazek@gjvj.cz Z, Tv Předseda předmětové komise TV
Mgr. Brdková Hana brdkova@gjvj.cz Nj
Bc. Dočkálková Veronika dockalkova@gjvj.cz Vv
Mgr. Dvořáková Jana dvorakova@gjvj.cz Aj, Rj Předsedkyně předmětové komise AJ, FJ a RJ
Mgr. Filip Vladimír filip@gjvj.cz Ov, ZSV, Čj
Mgr. Günzel Martin gunzel@gjvj.cz M, F Pokladník Sdružení rodičů pro podporu GJVJ
Mgr. Gottwaldová Ilona gottwaldova@gjvj.cz Čj, Nj Předsedkyně předmětové komise ČJ
Mgr. Hessová Kateřina hessova@gjvj.cz Aj, Ov, ZSV
Mgr. Holubová Adéla holubova@gjvj.cz Aj, Fj
Mgr. Honnerová Helena honnerova@gjvj.cz M, DG, IVT
Mgr. Hornová Marie hornova@gjvj.cz Bi, IVT
Mgr. Jakubík Martin jakubik@gjvj.cz Nj, Čj Třídní učitel 2.E
Mgr. Janáček Petr janacek@gjvj.cz M, IVT Třídní učitel 5.E
Mgr. Kabelová Dana kabelova@gjvj.cz M, IVT Třídní učitelka 4.A, předsedkyně předmětové komise M
Mgr. Kalová Zuzana kalova@gjvj.cz Tv, Bi Třídní učitelka 3.E
Mgr. Kalačová Helena kalacova@gjvj.cz Aj, SpJ, ZSV
Mgr. Klímová Romana klimova@gjvj.cz Aj, Ov, ZSV
Mgr. Klukanová Barbora klukanova@gjvj.cz Nj, EVH
Mgr. Kojan Vladimír kojan@gjvj.cz D, Ov, ZSV
RNDr. Kolářová Lena kolarova@gjvj.cz M, IVT Třídní učitelka 4.E
Mgr. Kubíčková Helena kubickova@gjvj.cz Bi,Tv Předsedkyně předmětové komise Bi a Z
Mgr. Kuneš Václav kunes@gjvj.cz Čj, D Třídní učitel 6.E, metodik prevence sociálně-patologických jevů
Mgr. Layerová Jana layerova@gjvj.cz Aj, EVH
Mgr. Mezerová Kateřina mezerova@gjvj.cz Čj, LAT Třídní učitelka 2.B
Mgr. Pazderník Marek, PhD. pazdernik@gjvj.cz Ch
Mgr. Plsová Zuzana plsova@gjvj.cz Tv, Aj
Mgr. Polívková Eliška polivkova@gjvj.cz Čj, EVV
Mgr. Polívková Jana polivkovaj@gjvj.cz Bi, Tv
Mgr. Říhová Lenka rihova@gjvj.cz Bi, Z
Mgr. Schmidtmayerová Jana schmidtmayerova@gjvj.cz Bi, Ch Předsedkyně předmětové komise Ch
Mgr. Schacherlová Adéla schacherlova@gjvj.cz Nj, Čj Třídní učitelka 3.A, předsedkyně předmětové komise Nj
Mgr. Šimečková Dana simeckova@gjvj.cz Čj, D Třídní učitelka 4.B, předsedkyně předmětové komise D a ZSV
Mgr. Thámová Olga thamova@gjvj.cz Nj, EVH
PhDr. Týml Václav tyml@gjvj.cz Nj, Fj
Mgr. Vinický Tomáš vinicky@gjvj.cz ČJ, Aj Třídní učitel 1.A
Mgr. Vítková Olga vitkova@gjvj.cz Aj, Fj
Mgr. Vejmelka Radek vejmelka@gjvj.cz M, F Třídní učitel 7.E
Mgr. Vlášek Vladimír vlasek@gjvj.cz Aj, Ov, ZSV
PhDr. Vlnatá Dominika vlnata@gjvj.cz Ov, ZSV, Čj Třídní učitelka 8.E
Mgr. Vránová Veronika vranova@gjvj.cz Čj, Ps, ZSV Třídní učitelka 1.C
Zobrazit navigaci