Vyhledat na webu

Zavřít

Když to (ne)chce aneb Prevence sexuálního násilí

Po loňské úspěšné premiéře jsme i letos do školy pozvali lektory z pražské organizace Konsent, kteří pod záštitou Úřadu vlády ČR jezdí po základních a středních školách s oceňovaným workshopem Když to (ne)chce, zaměřeným na téma sexuálního násilí.  

V úterý 30. ledna se tohoto workshopu zúčastnili žáci 1.A a 1.B. Lektoři během besedy kromě základních informací o sexualitě otevřeli i řadu dalších témat včetně genderové identity a sexuální orientace. Studenti vyjadřovali svůj názor pohybem po třídě dle škály od rozhodného souhlasu po rozhodný nesouhlas se zadanými otázkami a poté měli možnost své postoje okomentovat. 

Vyvrcholením workshopu byly skupinové diskuse o modelových příbězích párů, mezi nimiž došlo k situaci, jež hraničila se sexuálním násilím. Debaty se věnovaly tomu, zda k násilí došlo nebo ne, co mohly postavy v příbězích udělat jinak apod. V závěru nám lektoři předali kontakty na weby, poradny a organizace věnované tématům spojeným se sexualitou a diskutovali s žáky o možnostech pomoci obětem sexuálního násilí.

Děkujeme lektorům za citlivé a vstřícné vedení workshopu a studentům za otevřenost, skvělé otázky a aktivní zapojení do programu.

Václav Kuneš

Zobrazit navigaci