Vyhledat na webu

Zavřít

Den s chemií na PřF JU České Budějovice

Středa 28.6. 2023 – vyšší gymnázium 

Ve středu 28. 6. se nadšenci do chemie a biologie zúčastnili exkurze na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity.  

Akce začala před Jihočeskou univerzitou a ve společnosti paní profesorky Schmidtmayerové a pana profesora Pazderníka jsme se vydali do prostorů katedry chemie, kde nás uvítal milý profesorský sbor společně s lektory. 

Zahájení proběhlo ve velké posluchárně, kde nám byl představen program dne a poté jsme se po skupinkách vydali vstříc pokusům a znalostem. Katedra chemie si pro nás připravila rozmanitý program. Například jsme se dozvěděli o antioxidačních účincích některých látek, vyzkoušeli si práci se spektrofotometrem, vyvolali si fotografie pomocí argentotypie a také nám byla představena virologie.  

Na konci na nás čekala sladká tečka v podobě zmrzliny, která byla připravena pomocí kapalného dusíku.  

Exkurze se velice vydařila a my si odnášíme nové zkušenosti do budoucna, z fakulty jsme odcházeli spokojeni a s úsměvem na tváři.  

Michaela Prosová  2.A 

Čtvrtek 29.6. 2023 – nižší gymnázium 

Ve čtvrtek 29. června jsme se sešli u Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, kde nás čekal Den schemií. Během programu jsme si vyzkoušeli oddělování barviv z listů a jehličí, měřili jsme obsah cukru v různých nápojích pomocí refraktometru, izolovali jsme DNA jahody za pomoci alkoholu a také jsme aluminotermicky vyráběli železo z oxidu železitého. Třešničkou na dortu byla výroba zmrzliny. Nám osobně se nejvíce líbila výroba železa, ale velmi jsme si užili celý program a příště bychom se rádi zúčastnili znovu. 

Marie Šejharová 3.E 

Zobrazit navigaci