Vyhledat na webu

Zavřít

Den Evropy na GJVJ

Ve čtvrtek 9. 5. se na naší škole uskutečnil projektový den u příležitosti Dne Evropy. Žáci vyššího gymnázia si mohli vybrat ze tří workshopů věnujících se Evropě/EU a členství ČR v Evropské unii, zatímco žáci nižšího gymnázia měli souběžně program na stejné téma zakomponovaný v rámci hodin OV. Workshopy vznikaly ve spolupráci se společnostmi Europe Direct a budějovickým Eurocentrem. Za budějovickou pobočku Europe Directu přišel Lukáš Malecha a z Eurocentra Kateřina Marková a její kolegyně, které na chodbě provozovaly stánek, kam mohl kdokoliv přijít, pokud měl nějakou otázku.

Program probíhal první čtyři hodiny, přičemž téměř každou hodinu probíhaly celkem dvě přednášky. První hodinu přednášel Lukáš Malecha na téma eurovoleb, kde představil jejich fungování, evropské instituce a rozložení Evropského parlamentu. Ve stejný čas mluvila v tercii Kateřina Marková na téma EU a mladí lidé, kde se věnovala mnoha tématům, ve kterých EU zjednodušuje život nejen mladým lidem. Druhou hodinu probíhal v posluchárně fyziky program, který zrekapituloval 20 let ČR v EU, znovu pod vedením Kateřiny Markové. Další hodinu už Kateřinu Markovou vystřídala její kolegyně, která v kvartě mluvila o fondech a rozpočtové politice EU. V Jirsíkově centru přednášel Lukáš Malecha o programu Erasmus+ a jeho fungování. Další hodinu se věnoval i výměnným pobytům mládeže, které EU spoluorganizuje. Poslední část programu měla na starost znovu Kateřina Marková, která primě a sekundě přiblížila a představila EU stručně.

Na průběh projektového dne jsme měli většinově pozitivní ohlasy a chtěli bychom za celou školu poděkovat všem, kteří se na něm podíleli.

Jonáš Jari Koreš, 4.E

Zobrazit navigaci