Vyhledat na webu

Zavřít

Výuka v praxi, aneb jak jsme se stali mnichy

V úterý 18. října se naše třída 2. E vypravila spolu s paními profesorkami Šimečkovou a Gottwaldovou na exkurzi do kláštera ve Zlaté Koruně. Z vlakové zastávky jsme se téměř „skulili“ z kopce dolů přímo do kláštera. Tam jsme dostali pracovní listy vztahující se k programu Zlatokorunský Orbis Pictus a započali naši prohlídku s panem průvodcem, kterého naše paní profesorka nazvala "nekonečnou studnicí informací".  

Postupně jsme prošli celým klášterem a u toho poslouchali, zapisovali si do pracovních listů a plnili různé úkoly. Dozvěděli jsme se mnoho nových informací o křesťanství samotném, také o samotném klášteře a hlavně životě mnichů, což se nám dobře hodí k právě probírané látce ve škole. Naši třídu nejvíce zaujala Křížová chodba, ve které jsme se za ony mnichy mohli nejenom převléct, ale také jsme se museli jako oni chovat – tedy dorozumívat se znakovou řečí, jejíž základy jsme se naučili.  Prohlídka se trochu protáhla, protože někteří z nás si ještě zkoušeli zahrát v krásném klášterním kostele na varhany.  

Vlak domů jsme nakonec stihli. Huráááá. 
Martina Zvěřinová 2. E 

Zobrazit navigaci