Vyhledat na webu

Zavřít

Sexuální výchova pro 21. století

Když se řekne „sexuální výchova“, představí si možná většina z vás výklad o reprodukčních orgánech, strašení pohlavními chorobami či nácvik nasazování kondomů na mrkev. Že může „sex education“ vypadat i jinak, nám ukázali lektoři z pražské organizace Konsent, kteří pod záštitou Úřadu vlády ČR jezdí po základních a středních školách s oceňovaným workshopem Když to (ne)chce, zaměřeným na čím dál diskutovanější téma sexuálního násilí.   

V pátek 20. ledna se tohoto workshopu zúčastnili žáci 1.A a 1.B. Lektorům se podařilo již od začátku navodit neformální atmosféru plnou důvěry a citlivě otevřít řadu témat od pornografie přes sexuální orientaci až po asexualitu. Beseda probíhala interaktivně, všichni zúčastnění vyjadřovali své názory pohybem po třídě dle škály od rozhodného souhlasu po rozhodný nesouhlas se zadanými otázkami a poté měli možnost své postoje okomentovat.   

Vyvrcholením workshopu byly skupinové diskuse o třech modelových příbězích párů, mezi nimiž došlo k situaci, jež hraničila se sexuálním násilím. Debaty se věnovaly tomu, zda k násilí došlo nebo ne, co mohly postavy v příbězích udělat jinak apod. Během společného shrnutí poskytli lektoři dostatek prostoru pro vyjádření názorů a v závěru workshopu nám předali kontakty na weby, poradny a organizace věnované tématům spojeným se sexualitou.  

Celý workshop byl perfektně připraven, lektoři jej vedli velmi citlivě a podařilo se jim zapojit všechny studenty. Jsme velice rádi, že jsme s organizací Konsent navázali spolupráci, a jejich workshopy plánujeme využívat i v dalších letech.  

Václav Kuneš 

Zobrazit navigaci