Vyhledat na webu

Zavřít

Příběhy našich sousedů

V letošním školním roce se naše škola zapojila do projektu Příběhy našich sousedů, jejž organizuje společnost Post Bellum a který se věnuje zaznamenávání životních příběhů pamětníků. Pětice kvartánů – Anežka Krejčí, Alžběta Procházková, Richard Masopust, Ondřej Vlček a Václav Zikeš – nejprve absolvovala workshop, na němž se naučili vést rozhovor s pamětníkem, správně klást otázky a používat nahrávací zařízení. Poté již nic nestálo v cestě tomu, abychom se s naším narátorem setkali osobně.  

Jako pamětníka jsme si vybrali pana Jaroslava Pohana, který se narodil v roce 1945, vystudoval průmyslovou školu v Českých Budějovicích a následně pokračoval na Stavební fakultě ČVUT. Právě tam se přímo zapojil do slavných strahovských protestů roku 1967, jež předznamenaly nástup pražského jara. V roce 1969 Jaroslav Pohan zvažoval emigraci na Západ, ale s ohledem na případnou perzekuci své rodiny si ji rozmyslel. Později pracoval pro firmu Metrostav a podílel se na budování pražského metra či Jaderné elektrárny Temelín. Pana Pohana několikrát sledovala Státní bezpečnost – příslušné spisy jsme díky Archivu bezpečnostních složek mohli prostudovat.  

Rozhovor s pamětníkem se uskutečnil v pondělí 12. 5. v jeho bydlišti v pražských Kobylisích. S panem Pohanem jsme strávili příjemné tři hodiny a vyslechli si jeho poutavý životní příběh. Vše jsme zaznamenali pro potřeby Českého rozhlasu a pořídili řadu dokumentačních fotografií. S nahrávkou budeme dále pracovat na workshopu v českobudějovickém rozhlase, který proběhne v pondělí 23. 5. a jehož výsledkem bude sestříhaná reportáž.  

Celý projekt zakončíme slavnostní prezentací v pondělí 20. 6. (místo bude upřesněno). Držte nám palce, abychom vše dokončili co nejlépe a naše výsledná nahrávka mohla zaznít na vlnách Českého rozhlasu😊 

Václav Kuneš 

Zobrazit navigaci