Vyhledat na webu

Zavřít

Mladý Demosthenes 2022

V úterý 10. 5. v odpoledních hodinách proběhlo po dvouleté přestávce školní kolo tradiční řečnické soutěže „Mladý Demosthenes“. Soutěžili žáci nižšího gymnázia, kteří byli rozděleni podle věku do dvou kategorií. Ve sborovně se sešlo kolem dvaceti šikovných řečníků, z nichž řada zažívala pořádnou trému, protože to pro některé z nich bylo první řečnické vystoupení na veřejnosti. 

Atmosféra soutěže byla velmi příjemná a přátelská. Občas jsme soustředěně naslouchali, občas jsme se ze srdce smáli, protož proslovy byly nejen vážné, ale často veselé a některé velmi vtipné. Tříčlenná porota ve složení I. Gottwaldová, D. Šimečková a A. Krygarová výkony všech soutěžících bedlivě sledovala a pečlivě posuzovala. Na závěr došlo k vyhodnocení nejlepších, což pro porotu nebylo jednoduché, naopak rozhodování bylo mnohdy velmi složité.  

V první kategorii – prima a sekunda – zvítězil se svým proslovem na téma „Proč nemám rád tělocvik“ Václav Zahálka, na druhém místě skončil Mikuláš Petráň a na třetím pak Sára Šimonová.  Ve druhé kategorii – tercie a kvarta – patří první místo Václavu Kubálkovi, jehož proslov řešil problematiku „Těžby uhlí a uhlobaronů v Čechách“, další místa obsadili Hanuš Mezera a Bára Kubáková. Všichni ocenění obdrželi diplomy a něco sladkého „na zub“. A úplně všichni si odnesli hezký pocit a dobrou náladu, protože soutěž se opravdu vydařila.  

Ilona Gottwaldová 

Zobrazit navigaci