Vyhledat na webu

Zavřít

Darovali jsme srdce Autis centru

Studentky čtvrtého ročníku našeho gymnázia Beáta Postlová, Natálie Černochová, Anna Kocourková a Monika Roytová se zapojily do druhého ročníku projektu „Daruj srdce“. Tuto výzvu vyhlásil Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové především za účelem podpořit neziskové organizace pomáhající v sociálních oblastech, a také za účelem přiblížení chodu těchto institucí mladým lidem.

Tým našich studentek si vybral organizaci Autis Centrum z Českých Budějovic, která poskytuje služby lidem s poruchami autistického spektra a jejich rodinám. Děvčata měla možnost se do Autis Centra podívat osobně, být součástí muzikoterapie a senzorických cvičení s dětmi a nahlédnout, co vše péče o lidi s autismem obnáší.

Jejich projekt byl navíc vybrán mezi 10 projektů z celé České republiky, které Nadace podpoří.! Podařilo se jim tak získat finanční podporu v hodnotě 20 000 Kč. Tuto částku Autis Centrum využije pro pořízení meditačních zvonů nebo sady zvonkoher na již zmíněnou muzikoterapii.

Ve středu 10. listopadu se v Praze v Knihovně Václava Havla konalo vyhlášení vítězných projektů a také debata, kde vítězní studenti z celé republiky sdíleli své dojmy a zkušenosti ze spolupráce s neziskovými organizacemi. Průběh setkání moderovala patronka výzvy herečka Kateřina Pechová a tato událost tak krásně zakončila celé snažení našeho týmu.

Jménem studentek bychom chtěli poděkovat paní ředitelce Autis Centra Mileně Urbanové, nejen za ochotu se s námi do projektu zapojit, ale také za pozvání a velmi milou návštěvu Autis Centra. V neposlední řadě patří naše poděkovaní i panu profesoru Vladimíru Kojanovi, bez kterého bychom neměli možnost být součástí tak skvělého projektu. Těšilo nás dělat radost druhým a setkat se s lidmi, kteří skutečně mají srdce na pravém místě.

Zobrazit navigaci