Vyhledat na webu

Zavřít

4.E. se připravuje na předsednictví v Radě EU!

Rádi bychom Vám představili další téma, kterému jsme se věnovali 2. května na besedě. Tohoto dne byla naším hostem Bc. Zuzana Trubelová z EUROCENTRA v Č. Budějovicích, jejíž úkolem bylo seznámit nás s uspořádáním Evropské unie, a jelikož se Česká republika ujme svého historicky druhého předsednictví v Radě EU už 1. července, je právě toto aktuálním tématem. 

Sice si můžete myslet, že o Evropské unii víte vše, ale na besedě se ukázalo, že i opakování je matka moudrosti. Ze začátku jsme se ponořili do výše uvedeného tématu. Nejdůležitější samozřejmě bylo si uvědomit, co vlastně mají státy Evropské unie společného. V Evropské unii je 27 států, které musí splňovat určité podmínky, např.: musí mít stabilní instituce zaručující demokracii a právní stát, fungující tržní hospodářství, ale i mnoho dalších podmínek a zásad.  

Pro mě osobně bylo velmi zajímavé například zjištění, že na Evropské vlajce je 12 hvězd, které nesymbolizují zakladatelské státy, jak jsem se domníval, ale právě toto číslo je považováno za symbolické číslo úplnosti, jako je dvanáct měsíců, dvanáct apoštolů atd. 

Největší diskuse vyplynula z myšlenky, jestli by měla Evropská unie svá rozhodnutí spíše doporučovat nebo přikazovat. Ohledně plastových brček a elektromobilů byly názory velmi různé. 

Během besedy vyvstalo mnoho zajímavých témat a všichni si to velmi užili, proto velké poděkování patří paní Bc. Trubelové, ale také panu profesoru Vláškovi, který pro nás opět s velkým zapálením debatu připravil. 

Lukáš Karfík, 4.E 

 

Zobrazit navigaci