Chcete vidět suplování jen pro svou třídu? Zkuste nástěnku!

V tomto týdnu probíhají maturity. Žádáme studenty, aby dodržovali klid na chodbách.
3. ročníky konají v hodinách něm. jazyka srovnávací zkoušky z NJ.

Změny v rozvrhu

Tř.
1.A 1. hod Aj (Aj2) odpadá HES
4. hod Bi 1.A supluje ČER → Kalová Zuzana
1.B 5. hod Zsv 1.B supluje ČER → Vránová Veronika
1.E 5. hod IVT U1 supluje MEZ → Honnerová Helena
2.A 4. hod Zsv 2.A supluje MEZ → Klímová Romana
2.B 4. hod Aj 2.B supluje POL → Vítková Olga
5. hod Ch (Lab2) odpadá SCH
6. hod Ch (Lab2) odpadá SCH
2.E 1. hod IVT U1 supluje SCH → Honnerová Helena
3. hod M (S2) 8.E změna Kolářová Lena
4. hod M (S1) 8.E změna Kolářová Lena
5. hod Aj (Aj1) 6.E změna Hrušková Hana
5. hod Aj (Aj2) 8.E změna Vlášek Vladimír
3.A 8. hod Bi odpadá BŠT
3.B 0. hod Frn (FjN) 1.A změna Vítková Olga
1. hod Cj 2.A změna Šimečková Dana
2. hod Nj 2.A supluje HAD → Jakubík Martin
6. hod D (Aj2) 3.C supluje DVŘ → Kojan Vladimír
6. hod D (Aj1) 3.C spojí HES → Kojan Vladimír
9. hod D 3.C změna Kojan Vladimír
3.C 3. hod M (S1) F změna Sokol Petr
4. hod M (S2) 3.A změna Sokol Petr
3.E 1. hod Fj (Fj2) 8.E změna Vítková Olga
2. hod M 3.E supluje SCH → Baštářová Romana
3. hod Aj (Aj2) 3.E supluje DVŘ → Hrušková Hana
4.E 0. hod Frn (FjN) 1.A změna Vítková Olga
2. hod Aj (Aj1) 4.E supluje HES → Klímová Romana
6. hod Nj (Nj2) 8.E změna Klukanová Barbora
5.E 1. hod Cj odpadá VLN
3. hod Aj (Aj1) 5.E supluje HES → Plsová Zuzana
4. hod Nj 5.E supluje KOJ → Schacherlová Adéla
6.E 2. hod IVT U1 supluje VLN → Janáček Petr
8. hod Ch (Lab1) odpadá ČER
9. hod Ch (Lab1) odpadá ČER
7.E 2. hod M (S1) 8.E změna Kolářová Lena
4. hod Aj (Aj1) 7.E supluje HES → Layerová Jana

Nepřítomní učitelé

-1. 0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Hadravová Jana (šk.a) - JAK -
Ptáčník Jan (šk.a) - - -
Baštářová Romana (šk.a) .. - - .. -
Dvořáková Jana (MatK) .. .. HRU - .. KOJ - -
Čermáková Táňa (šk.a) - - - KAL VRA .... .. ..
Hessová Kateřina (dov) .. KLÍ PLS LAY - KOJ - -
Klímová Romana (šk.a) .. ..
Klukanová Barbora (PedD) -
Kojan Vladimír (škol) SAL
Mezerová Kateřina (šk.a) - .. .. .... KLÍ HON .. .... - -
Polívková Jana (šk.a) - VÍT .... .. ..
Schmidtmayerová Jana (šk.a) - HON BŠT - .. .. -
Vejmelka Radek (šk.a) - - -
Vítková Olga (šk.a) - -
Vlnatá Dominika (šk.a) - .. JNK - .... .. - - - -

Nepřítomné třídy

-1. 0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
4.A non non non non non non non non non non non
4.B non non non non non non non non non non
8.E šk.a šk.a šk.a šk.a šk.a šk.a šk.a šk.a šk.a šk.a šk.a

Místnosti mimo provoz

-1. 0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
2.E Obs Obs Obs Obs Obs Obs Obs Obs Obs Obs
3.B Obs Obs Obs Obs Obs Obs Obs Obs Obs Obs
4.A Obs Obs Obs Obs Obs Obs Obs Obs Obs Obs Obs
4.B Obs Obs Obs Obs Obs Obs Obs Obs Obs Obs Obs
5.E Obs Obs
6.E Obs

Poslední aktualizace 20.05.2019 12:12.