Erasmus Plus: My City is Beautiful

Tento mezinárodní projekt se koná s podporou Evropské unie v rámci programu Erasmus Plus. Spolu s naší školou se jej účastní partneři z Dánska (Svendborg), Portugalska (Coimbra) a Turecka (Istanbul) pod vedením koordinátora z Polska (Bydgoszcz). Cílem projektu je zvýšit povědomí o kulturním dědictví zúčastněných zemí se zaměřením na historii, geografii, literaturu a výtvarné i hudební umění.

Projekt byl oficiálně zahájen v září 2020 a bude probíhat dva roky. Během této doby vybraní žáci a učitelé navštíví partnerské školy, seznámí se s jejich kulturou a stanou se též hostiteli našich partnerů během pobytu v České republice. Informace o jednotlivých mobilitách a výstupy projektu budou dostupné na vznikající webové stránce a facebookovém profilu. 


Erasmus+ : Use of Energy Effectively – Green Energy

Tento projekt je projektem mezinárodním, který vznikl za podpory programu Erasmus+ a Evropské Unie. Zaměřuje se zejména na využití alternativních zdrojů energie, ale také na šíření povědomí o možnostech šetření energiemi a pomoci životnímu prostředí jako celku.

Naši studenti a učitelé se budou dva roky setkávat se studenty a učiteli ze 4 dalších zemí (Polska, Turecka, Itálie a Rumunska) a společně řešit projektové úkoly, které si společně vytýčili. Budou dále šířit získané informace mezi svými spolužáky a místní komunitou na Facebookové stránce a na webové stránce projektuProjekt oficiálně začal v září 2019 a bude ukončen v září 2021.

ERASMUS+:  SOS Water Sources Are Alarming

"SOS Water Sources Are Alarming" je mezinárodní projekt vzniklý s podporou programu Erasmus+ a Evropské unie. Hlavním zaměřením tohoto projektu je řešení otázky vodních zdrojů v budoucích letech.

Naše gymnázium se projektu účastní po boku čtyř škol z jiných zemí - Itálie, Portugalska, Rumunska a Turecka. Až do roku 2019 se budou studenti a učitelé z našich řad setkávat s ostatními účastníky projektu pokaždé v jedné z účastnících se škol.

Stránky "SOS Water Sources Are Alarming" najdete na www.water-sources.mzf.cz.

Projekt Dresjovice

Dresjovice je projekt, jehož se účastní naše škola společně s gymnáziem Bürgerwiese v německých Drážďanech. Naši studenti se díky projektu poznávají s žáky z Německa, poznávají jejich kulturu a dělají společně různé aktivity.

Součástí projektu je několik setkání střídavě v Drážďanech a v Českých Budějovicích. Projekt je podporovaný Česko-německým fondem budoucnosti. Oficiální stránky Dresjovic naleznete na www.dresjovice.mzf.cz.

Edison

EDISON je mezinárodní projekt zprostředkovávaný neziskovou organizací AIESEC, která sdružuje přes 100 000 studentů ze 124 zemí světa.

Projekt EDISON spojuje mladé lidi odlišných kultur a národností, aby se seznámili se zvyky, tradicemi a situací v jiných zemích a stali se tak generací, která prolomí prohlubující se mezikulturní bariéru. 


Mezinárodní kuchyně – cesta která spojuje

Mezinárodní projekt Comenius, kterého se účastnili zástupci České republiky, Německa, Turecka, Itálie a Litvy.

Cílem projektu, který probíhal v letech 2013 – 2015 bylo poznávat národní kuchyně účastnických zemí a vytvořit společnou mezinárodní kuchařku.