Důležité dokumenty k maturitní zkoušce

  • Vyhláška č. 177/2009 Sb.,o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění účinném od 15. 10. 2020 - ZDE
  • Informace k maturitním zkouškám jaro 2021 - ZDE
  • Témata maturitních prací - ZDE
  • Seznam povolených kalkulaček ke společné části maturitní zkoušky z matematiky - ZDE


Důležité formuláře k maturitní zkoušce

  • Zadání maturitní práce - ZDE
  • Seznam maturitní četby - ZDE
  • Žádost o nahrazení zkoušky z cizího jazyka - ZDE