Přijímací řízení

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2018/19:

  • čtyřleté studium:    zde
  • osmileté studium:  zde
  • jednotné zkušební schéma přijímacích zkoušek:  zde
  • lékařské potvrzení nepožadujeme

Bližší informace o přijímacím řízení:

Informace: zde

Časový harmonogram přijímacího řízení: zde

Pro školní rok 2018/19 otevíráme obory:

79-41-K/41 - Gymnázium (čtyřletý studijní program)

79-41-K/81 - Gymnázium (osmiletý studijní program)

Navštivte nás elektronicky: studentská videa

2017 2016  2015  2014