Přijímací řízení 2019

Den otevřených dveří – středa 9.1.2019   

  • od 16.00 osmileté studium
  • od 17.30 čtyřleté studium

Přijímací zkoušky nanečisto – sobota 19.1.2019

 Přihlášky do 16. 1. 2019, cena 300,-Kč

Přípravné kurzy

Gymnázium J. V. Jirsíka pořádá přípravné kurzy z českého jazyka a matematiky.

Přípravné kurzy jsou vhodné pro žáky 5. a 9. tříd ZŠ, kteří se chystají k přijímacím zkouškám. Kurz bude zaměřen na zlepšení znalostí v těch oblastech matematiky a českého jazyka, se kterými měli uchazeči o studium problémy při přijímacích zkouškách nanečisto. Také samotný fakt, že poznají prostředí gymnázia, není zanedbatelný.

V žádném případě absolvování tohoto přípravného kurzu nezaručuje přijetí žáka ke studiu, nicméně může tomuto cíli velice pomoci. 

Kurz bude otevřen při minimálním počtu 10 studentů.

Každý kurz zahrnuje 10 lekcí po 1 hodině (60 minut) matematiky a 1 hodině (60 minut) českého jazyka.
Kurzy budou probíhat od 23. 1. 2019, každou středu počínaje 23. 1. 2019 až do 3. 4. 2019 od 15.00 do 17.05 hod (mimo jarní prázdniny – 6. 2. 2019).

přihlášky do 21. 1. 2019, cena 2500,-Kč

Přihláškou je uhrazení ceny kurzu nebo přijímací zkoušky nanečisto.

Platební údaje:    číslo účtu: 214511586/0300,

                                               variabilní symbol čtyřleté studium: 4

                                               variabilní symbol osmileté studium: 8

                                               do poznámky pro příjemce uveďte jméno a příjmení uchazeče

 

Děkujeme Vám za zájem o studium na naší škole.