Přijímací řízení

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2018/19:

  • čtyřleté studium:    zde
  • osmileté studium:  zde
  • jednotné zkušební schéma přijímacích zkoušek:  

Bližší informace o přijímacím řízení:

Seznamy žáků jednotlivých tříd pro 1. ročník ve školním roce 2018/19.

Seznam:  zde

Počet zájemců o ruský jazyk 3

Počet zájemců o francouzský jazyk 6

Ostatní uchazeči dali přednost německému jazyku

Vzhledem k výše uvedeným počtům nelze ruský a francouzský jazyk otevřít.

První informační odpoledne pro nově přijaté uchazeče se koná dne 19. 6. 2018 od 16:00 hod.

1.E - přízemí č. 7

1.A - přízemí č. 8

1.B - 1. patro č. 32

Jedná se o učebny, kde budou třídy opravdu sídlit.

Adaptační kurzy

Formulář přihlášky: zde 

Bezinfekčnost: zde 

Vzor formuláře pro odvolání:
čtyřleté: zde 

osmileté: zde

Bližší informace:

Časový harmonogram přijímacího řízení: 

Pro školní rok 2018/19 otevíráme obory:

79-41-K/41 - Gymnázium (čtyřletý studijní program)

79-41-K/81 - Gymnázium (osmiletý studijní program)