Přijímací řízení 2019

Přijímací zkoušky nanečisto – sobota 19.1.2019

Vstup do budovy bude umožněn od 8:00 hlavním vchodem (roh Jírovcovy a Šrámkovy ulice).

8:15 - 8:40     prezence uchazečů v přízemí školy u hlavního schodiště

8:40 - 8:45     administrace zkoušky z matematiky

8:45 - 9:55     zkouška z matematiky

10:10 - 10:15 administrace zkoušky z českého jazyka

10:15 - 11:15 zkouška z českého jazyka

Povolené pomůcky: propisovací tužka, rýsovací potřeby

CERMAT zpřístupní středním školám ilustrační testy z matematiky a českého jazyka. Tyto testy budou zadány na zkouškách nanečisto.

Na zkoušky nanečisto nebudou zasílány pozvánky, umístění žáků do tříd bude vyvěšeno na dveřích tříd a u vstupu do budovy. 

Výsledky budou zveřejněny pod registračním číslem dne 21. ledna 2019 ve 12:00 na našich stránkách www.gjvj.cz

Opravené testy budou k dispozici k nahlédnutí v kanceláři školy od 21. ledna 2019 v době 12:30 - 15:00. 

Poplatek 300,- Kč za přijímací zkoušky nanečisto odešlete nejpozději do 16. ledna 2019. Více informací k platbě níže. 

Přípravné kurzy

Gymnázium J. V. Jirsíka pořádá přípravné kurzy z českého jazyka a matematiky.

Přípravné kurzy jsou vhodné pro žáky 5. a 9. tříd ZŠ, kteří se chystají k přijímacím zkouškám. Kurz bude zaměřen na zlepšení znalostí v těch oblastech matematiky a českého jazyka, se kterými měli uchazeči o studium problémy při přijímacích zkouškách nanečisto. Také samotný fakt, že poznají prostředí gymnázia, není zanedbatelný.

V žádném případě absolvování tohoto přípravného kurzu nezaručuje přijetí žáka ke studiu, nicméně může tomuto cíli velice pomoci. 

Kurz bude otevřen při minimálním počtu 10 studentů.

Každý kurz zahrnuje 10 lekcí po 1 hodině (60 minut) matematiky a 1 hodině (60 minut) českého jazyka.
Kurzy budou probíhat od 23. 1. 2019, každou středu počínaje 23. 1. 2019 až do 3. 4. 2019 od 15.00 do 17.05 hod (mimo jarní prázdniny – 6. 2. 2019).

přihlášky do 21. 1. 2019, cena 2500,-Kč

Přihláškou je uhrazení ceny kurzu nebo přijímací zkoušky nanečisto.

Platební údaje:    číslo účtu: 214511586/0300,

                            variabilní symbol čtyřleté studium: 4

                            variabilní symbol osmileté studium: 8

                            do poznámky pro příjemce uveďte jméno a příjmení uchazeče.

 

Děkujeme Vám za zájem o studium na naší škole.