Přijímací řízení 2019

Přijímací zkoušky nanečisto

Výsledky přijímacích zkoušek jsou zde: 

ČTYŘLETÉ 

OSMILETÉ

Opravené testy budou k dispozici k nahlédnutí v kanceláři školy od 21. ledna 2019 v době 8:00 - 15:00. 

Přijímací zkoušky 2019/2020

1. března 2019   poslední termín doručení přihlášek

                              osobní doručení každý pracovní den 7:30 - 15:30 v kanceláři školy

                              nebo poštou, razítko pošty nesmí být starší 1. 3. 2019

                              Přihlášky obdržíte na ZŠ nebo jsou ke stažení ZDE, lékařské potvrzení na přihlášce nevyžadujeme.

Pozvánku zašleme nejpozději 14 dní před konáním zkoušky. 

Termíny konání přijímacích zkoušek: - čtyřleté studium:   12. dubna 2019 (1. termín)

                                                                                                      15. dubna 2019 (2. termín)

                                                                   - osmileté studium: 16. dubna 2019 (1. termín)

                                                                                                       17. dubna 209 (2. termín)

Písemné zkoušky proběhnou z matematiky a českého jazyka od společnosti CERMAT. Bližší informace ZDE.

30. dubna 2019 proběhne zveřejnění výsledků přijímacího řízení. 

Nejpozději do 10 pracovních dnů od zveřejnění výsledků odevzdá zájemce o studium zápisový lístek. 

   - Prosíme o urychlené odevzdání zápisového lístku.

   - Žádáme Vás i o urychlené sdělení, zda ke vzdělávání nastoupíte nebo nenastoupíte.

   - Nepřijatí uchazeči mohou podat odvolání do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí.

   - V rámci odvolacího řízení budou na základě Vašeho odvolání přijati další uchazeči na uvolněná místa.

   - Formulář k odvolání najdete ZDE.       

Kritéria k přijetí pro čtyřleté gymnázium jsou ke stažení ZDE.

Kritéria k přijetí pro osmileté gymnázium jsou ke stažení ZDE.

Podrobnější harmonogram přijímacího řízení 2019/2020 je ke stažení ZDE.


Děkujeme Vám za zájem o studium na naší škole.