3.E

0 7:25- 8:10 1 8:15- 9:00 2 9:10- 9:55 3 10:05-10:50 4 11:10-11:55 5 12:05-12:50 6 12:55-13:40 7 13:45-14:30 8 14:35-15:20 9 15:25-16:10
P o D ŠIM 3.E Cj PLV 3.E M BŠT 3.E Nj SAL 3.E (Nj1) Bi KUB BI Z BAŠ 3.E
Fj VÍT JU1 (Fj2)
Ú t AZPn HAD U1 (AZP3) Aj KLÍ 3.E (Aj1) Ch SCH Ch Fy PTA F Nj SAL JU1 (Nj1) EVV PLV Vv EVV PLV Vv
Aj DVŘ 1.A (Aj2) Fj VÍT 3.E (Fj2)
S t Bi KUB BI M BŠT 3.E (S1) Cj PLV 1.B (S1) Z BAŠ 3.E Ov VLA 3.E IVT JNK U1 (Ivt1)
Cj PLV Vv (S2) M BŠT 3.E (S2) IVT KLŘ U2 (Ivt2)
Č t Nj SAL 3.E (Nj1) Ch SCH Ch Aj KLÍ 7.E (Aj1) D ŠIM 3.E M BŠT 3.E Cj PLV 3.E EVH LAY Hv
Fj VÍT 2.E (Fj2) Aj DVŘ 3.E (Aj2)
P á S: Shn BAŠ TV1 (SH4) M BŠT 3.E Cj PLV 3.E Tv KUB TV1 (Dív) Tv KUB TV1 (Dív) Aj KLÍ JU2 (Aj1) Fy PTA F
L: Shn BAŠ TV1 (SH4) Tv BLA TV2 (Chl) Tv BLA TV2 (Chl) Aj DVŘ JU1 (Aj2)

Rozvrh pro třídu 3.E (tř. uč. Kubíčková Helena), platný od 29.9.2018.