Gymnázium J.V. Jirsíka podepsalo Memorandum o spolupráci s několika dalšími školami v Č. Budějovicích.V praxi jde zjednodušeně o to, že se studenti a učitelé vzájemně navštěvují v rámci organizovaných událostí, sdílejí své zkušenosti a příklady dobré praxe. Mladší žáci mají navíc možnost vidět prostředí škol, na které by se rádi hlásili.

Jedna taková návštěva proběhla ve středu 4. prosince, kdy jsme k nám pozvali žáky devátých tříd ze základních škol Nerudova a L. Kuby. Tematicky jsme se měli zaměřit na výuku angličtiny a každé škole jsme byli po dobu dvou hodin plně k dispozici.

Celé akce se zhostila třída 7.E, která pro vzácné hosty připravila dopoledne plné zábavy a angličtiny. Po oficiálním dvojjazyčném přivítání byli deváťáci rozděleni do malých skupinek, přičemž každé z nich byl přidělen průvodce ze 7.E. Skupinky se následně rozutekly po celém areálu školy a plnily předem připravené úkoly tak, aby na každém stanovišti získaly razítko a mohly soutěžit o závěrečnou odměnu. Účastníci si mohli vyzkoušet například ochutnávku a popis jídla v angličtině, při prokázání znalosti slovíček si zastřílet na fotbalovou bránu a také prozkoumat naši jazykovou PC laboratoř, kde si po telefonu objednávali pizzu v Londýně.

Stanoviště byla rozmístěna po celé škole, čili žáci měli možnost vidět každičký detail, konverzovat s našimi studenty-průvodci a dozvědět se množství užitečných informací přímo “od zdroje”. Pro naše studenty byla zároveň veliká výzva nejen vymyslet, vyzkoušet a odhlasovat si ty nejvhodnější aktivity, ale především zorganizovat celé setkání.

Během jednoho krátkého dopoledne si všichni zúčastnění jistě odnesli mnohé a o úspěchu celé akce hovoří i úžasná a pozitivní zpětná vazba od našich hostů, například následující:

„Měly jsme skvělou průvodkyni, která nám vše vysvětlila, popsala celou školu, byla na nás milá a zjistily jsme, že na škole se nám nejvíce líbí schody, hezké učebny a že učitelé a žáci tady mohou mít vystavené své obrázky. Také jsem se naučila, že bych měla ještě více zapracovat na AJ a svém orientačním smyslu :-) Děkuju.“

„Nejvíce se mi líbilo hádat zvuky zvířat v angličtině, protože jsem se naučila dvě nová slovíčka. Všechna stanoviště byla super – každé bylo trochu jiné. Všichni byli příjemní a sympatičtí.“

„Líbila se mi komunikace a přístup studentů k nám a také pantomima. Tyto dvě hodiny mě utvrdily v tom, že bych se na tuto školu chtěla přihlásit.“