Dne 11. listopadu se na našem gymnáziu uskutečnil další ročník akce Měsíc filmu na školách, kterou pořádá společnost Člověk v tísni jako součást vzdělávacího projektu Jeden svět na školách.

Studenti při této příležitosti zhlédnou film o vybraném tématu z moderních dějin Československa a zúčastní se besedy s pamětníkem téže události. V letošním roce se téma besedy vzhledem k 30. výročí sametové revoluce přímo nabízelo.

Abychom jej ozvláštnili, rozhodli jsme se zaměřit na události listopadu 1989 na naší škole, tehdy nesoucí jméno Gymnázium Karla Šatala. Pozvání na besedu přijali tehdejší ředitel Mgr. Bohuslav Cháb, bývalí dlouholetí profesoři fyziky Mgr. Marie Vazačová a Mgr. Ladislav Vopálka a stávající profesor němčiny PhDr. Václav Týml.

Beseda byla zahájena projekcí části filmu „1989: Z deníku Ivany A.“ nahlížející sametovou revoluci očima tehdejší maturantky a následovalo čtení z dobové školní kroniky. Poté dostali slovo naši hosté a začala samotná debata. Studenti kladli řadu zajímavých dotazů a profesoři je ochotně zodpovídali. Mohli jsme se tak dozvědět např. o proměnách výuky, maturit i samotných studentů před rokem 1989 a poté, o každodenních omezeních normalizačního školství i o průběhu listopadových událostí na „Šatalárně“ den po dni.

Hosté zdůraznili posluchačům, jak nejistá byla situace ve škole po událostech na Národní třídě a jak odvážné bylo zapojit se do stávky. Vyprávění zpestřili i řadou osobních vzpomínek a veselých historek (např. o tom, jak naroubovat povinnou ideologii třídního boje na fyzikální výuku o rentgenovém záření).

Děkujeme našim hostům za poutavé vyprávění a studentům za aktivní účast.

Václav Kuneš