V sobotu 9. 11. 2019 se v Praze uskutečnilo „Setkání baltíků“. Jedná se o 11. ročník celostátní soutěže v programování, která je koncipována jako dvoukolová. První částí je tvorba programu na zadané téma a druhou je vlastní prezentace a obhajoba postupujících programů před porotou a publikem, které je někdy náročnější než sama porota.
V Praze nás reprezentoval Ondřej Kalousek z kvarty, který si přivezl pohár za 2. místo a tým Daniel Petrů a Ondřej Ryjáček z primy, který skončil na 5. místě.

Blahopřejeme :)