Ve dnech 27. 10. – 31. 10. se naši vybraní studenti zúčastnili exkurze do Švýcarska, kde byla hlavním cílem evropská organizace pro jaderný výzkum CERN. Dostali možnost absolvovat několikahodinovou prohlídku v dnešní době nejvýznamnějšího výzkumného centra na světě. Součástí programu byla také návštěva Technoramy, jednoho z největších vědeckotechnologických parků v Evropě. Samozřejmě dostali studenti také možnost poznat Švýcarsko jako takové, například návštěvou měst Ženeva a Luzern nebo exkurzí do sýrárny Gruyère a čokoládovny Cailler.