Projekt „Modernizace laboratoře fyziky“ byl předložen v rámci 67. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu, v prioritní ose 6.2. Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů.

Projektu, jehož celkové náklady činí 2 255 398,26 Kč, z toho způsobilé náklady 2 188 848,26 Kč, byla přiznána dotace ve výši 85 % způsobilých výdajů, tj. 1 860 521,02 Kč.

Fyzická realizace projektu byla ze strany Gymnázia J. V. Jirsíka zahájena dne 28. 2. 2018, s cílem dokončit projekt nejpozději do 31. 3. 2020.

Hlavním cílem projektu je zkvalitnění výuky fyziky. Projekt výrazně pozvedne kvalitu výuky klíčových kompetencí přírodní vědy a práce s digitálními technologiemi.  To bude zajištěno skrze modernizaci laboratoře fyziky drobnými stavebními úpravami, dále pořízením nového nábytku do laboratoře a zakoupením moderních učebních pomůcek.

Vybavení pořizované v rámci projektu výuku zkvalitní a významně pozvedne motivaci žáků ke studiu klíčových kompetencí, které jsou reálně uplatnitelné v jejich budoucím profesním životě.

 Projekt „Modernizace laboratoře fyziky“ je spolufinancován Evropskou unií.