Přejeme všem studentům i pedagogům krásné prožití prázdnin.