Oheň s barevnými plameny, dým a výbuchy nebo mlha padající ze stolu. I takhle může vypadat hodina chemie.

V pátek 21.6.2019 si takovéto netradiční hodiny chemie v podání lektorů Adély a Petry z VŠCHT Praha užili žáci prvního ročníku a kvinty. Na závěr nechyběla sladká tečka -  zmrzlina vyrobená pomocí kapalného dusíku.

Studenti sekundy, tercie a kvarty se ve čtvrtek 20.6.2019  ponořili do tajů forenzní analýzy – zkoumali otisky prstů a krevní stopy.

J. Schmidtmayerová, T. Čermáková