Ve čtvrtek 9. května proběhla v prvních ročnících přednáška o českém znakovém jazyce.

Přednášel sám neslyšící lektor Jan Borovanský. Přednášce jsme rozuměli, protože nám jeho tlumočnice Renata Brabcová vše obratem překládala.

Také jsme se naučili několik základních znaků a trochu nahlédli do odlišného světa neslyšících a jejich jazyka.

Klára Čížková, 1. A