Někteří studenti našeho gymnázia se učí rusky, ruština totiž patří mezi nabízené povinně volitelné cizí jazyky.

Slovo „klassno“ (výborně) mohou při hodinách ruštiny slyšet často, studentům se daří zvládat tento jazyk na solidní úrovni.

Tentokrát toto slovo chvály patří Johance Vožické. Johanka se učí rusky třetím rokem. Ačkoli na začátku prvního ročníku neuměla ani slovo, dnes se velmi pěkně vyjadřuje ústně i písemně. Důkazem jsou nejen pěkné známky, ale i její krásné umístění v krajském kole konverzační soutěže v ruském jazyce.


Johanka vyhrála svoji kategorii a v dubnu se zúčastní celostátního kola této soutěže v Praze.

Blahopřejeme a přejeme hodně štěstí v celostátním kole!