Po loňském úspěchu, kdy se fotografie Marie Golové (2.A) probojovala do finále 10 nejlepších fotografií, se opět letos účastníme soutěže Mladí fotografují památky.

Tuto mezinárodní fotografickou soutěž u nás pod záštitou Rady Evropy organizuje Sdružení historických sídel Čech a Moravy. Cílem soutěže je přiblížit mladým lidem evropské kulturní dědictví.

Jedna ze soutěžních fotografií Barbory Protivové (2.B)