Dne 19. listopadu 2018 se na našem gymnáziu uskutečnil další ročník akce Měsíc filmu na školách, kterou pořádá společnost Člověk v tísni jako součást vzdělávacího projektu Jeden svět na školách. Studenti při této příležitosti zhlédnou film o vybraném tématu z moderních dějin Československa a zúčastní se besedy s pamětníkem dané události.

Naším hostem se stal Ing. arch. Jiří Kraus, který již naši školu v minulosti dvakrát navštívil. Beseda byla zaměřena na jeho pohnutý život s důrazem na odboj proti komunistickému režimu a následnou perzekuci. Jiří Kraus se po únoru 1948 zapojil v Hradci Králové do činnosti odbojové skupiny, která vytvářela a distribuovala protikomunistické letáky a pokusila se zorganizovat přechod svých členů na Západ. Po neúspěchu této akce byl Jiří Kraus zatčen a vyslýchán Státní bezpečností, jejíž příslušníci jej třikrát zbili do bezvědomí a způsobili mu vážné poškození sluchu. Roku 1950 poslal soud pana Krause do uranových dolů na Jáchymovsku, kde nejprve pracoval na třídírně rudy a poté dobrovolně nastoupil přímo do dolu. Zde zažil zával a zůstal několik měsíců ochrnutý. Po propuštění z tábora začal pracovat jako dělník a díky ochotě vyučujících „načerno" vystudoval Vysoké učení technické v Brně. V současné době žije v Českých Budějovicích, je aktivním členem Konfederace politických vězňů ČR a zasedá v trestním senátu Krajského soudu.

Poutavé vyprávění pana Krause o jeho životních osudech studenty velmi zaujalo. Děkujeme mu za ochotu podělit se o svůj příběh a těšíme se na další setkání.                                                                                                                                   

Václav Kuneš