Dne 4. 10. 2018 se v kostele svatého Václava konala od  18:00 hodin mše svatá, spojená s krátkým koncertem našeho pěveckého sboru Mendík. Tato bohoslužba byla součástí oslav 150. výročí založení Gymnázia J. V. Jirsíka.

My, členové sboru Mendík, jsme se zde sešli už v 17:15, abychom si zkusili repertoár liturgických písní, kterými jsme doprovázeli bohoslužbu. Během mše sv. jsme se zájmem poslouchali velmi zajímavé kázání, které vedl nám známý sympatický páter Josef Prokeš. Na příkladu Jana Valeriána Jirsíka, zakladatele našeho gymnázia, nám vysvětloval, že bychom se v životě neměli bát pochybností a směle uskutečňovat svoje cíle a sny. Také bychom se měli snažit využívat vědomosti, získané ze školy, v praxi. Na závěr jsme si všichni vyprosili požehnání do dalších let pro naši školu, učitele a studenty. 

Po mši sbor Mendík zazpíval výběr písní, se kterými se představil na Slovensku ke Dni české státnosti. Přítomní ocenili naše vystoupení velkým potleskem a my jsme měli radost z velmi vydařené akce.

Veronika Dolejší, 2.A