Ke 150. výročí založení našeho gymnázia si studenti v rámci oslav uspořádali ve středu 3.10. Studentské fórum. Základní myšlenkou této platformy bylo otevřít téma volnočasové vzdělávání.

Dnešním hlavním informačním zdrojem pro mladé lidi je online svět. Tento prostor nabízí obrovské informační prostředky, ovšem neumožňuje přímou interakci. Neučí kritickému myšlení a neumožňuje přímou diskusi, ze které nelze utéct pouhým kliknutím.

Celý program byl postavený na různých formách volnočasového vzdělávání. Proto studenti mohli celý den navštěvovat přednášky, besedy, workshopy i promítání s pestrou tématikou.

Studenti mohli navštívit divadelní workshop s Lenkou Šestákouvou, herečkou Jihočeského divadla, rétorický workshop s naším absolventem Janem Nepomukem Piskačem. Dále besedy, kde se mohli seznámit s organizacemi, jako je Yoda Mentorship Progamme, Pražský studentský summit, Centrum pro talentovanou mládež nebo Mladí občané. Celý den probíhala i promítání dokumentů z festivalu Jeden svět. Na bodech programu se účastnili i studenti sami. Například čajový workshop si připravil Jan Rolínek, přednášku o budoucnosti důchodů David Štafl a Šimon Jeřábek, besedu o kultuře na naší škole spolek GJVJinak a besedu o Budějovickém majálesu Lucie Mačí.

 Ve zkratce to byl den, kdy si studenti mohli udělat svůj vlastní rozvrh a věnovat tématům, která je zajímají a baví.

Lucie Mačí, 8.E