Po neformálním studentském pátku přišlo slavnostní sobotní dopoledne. V tělocvičně se sešli naši nejúspěšnější absolventi, bývalý a stávající profesorský sbor a další významné osobnosti. Připomněli jsme si historii školy, která je díky svým 150 letům velice zajímavá a různorodá. Přečetli jsme si vzpomínky absolventů popisující významné mezníky v historii gymnázia a společně jsme na tyto události zavzpomínali.  

Celé dopoledne probíhalo pod vedením našich studentů díky pevné ruce paní profesorky Šimečkové, která nás na sobotu svědomitě připravovala. Na programu figurovala i četná hudební vystoupení v podání sboru Mendík a studentského uskupení Molehill. Nejzajímavější byly ale proslovy našich hostů. Promluvil pan ředitel Jaroslav Pustina, bývalý profesor a nyní poslanec Parlamentu ČR pan Jan Zahradník, náměstek primátora Českých Budějovic pan Petr Holický a náměstek hejtmanky Jihočeského kraje pan Zdeněk Dvořák.

 Na konci celého programu jsme jednotlivě poděkovali bývalým profesorům gymnázia. Dorazilo jich zhruba dvacet a bylo nám potěšením se setkat s lidmi, kteří se podíleli na formování školy do takové podoby, v jaké ji známe dnes. Za učitelský sbor nakonec promluvil i bývalý ředitel v letech 1987-2004 - pan Bohuslav Cháb.

 A co by to bylo za slavnostní akci, kdyby chyběl raut. Hosté rozhodně nestrádali a celé dopoledne si i s následující prohlídkou školy užili.

 Martin Picek, 8. E