V posledním zářijovém týdnu se naše třída 4. E vydala na výměnný pobyt do Drážďan společně s paní učitelkou Hruškovou a Klukanovou. I přes to, že jsme jeli do Německa, celý projekt probíhal v angličtině.

Pondělí jsme převážně strávili ve vlaku a po příjezdu na drážďanské nádraží na nás už čekali němečtí studenti se svými učiteli a zavedli nás k nim do školy. Okamžitě nás překvapilo, jak moderní byl celý školní areál. Byl pro nás připraven program, abychom se alespoň trochu seznámili a večer nás rozdělili do malých skupinek a němečtí studenti nám ukázali nejzajímavější místa v Drážďanech. Poté jsme se, po dlouhém dni unavení, jeli konečně ubytovat do nedalekého hostelu.

Druhý den ráno nás čekala prohlídka Volkswagen manufaktur, což nás všechny moc zaujalo. Prohlídka byla zaměřena na elektromobily a opět po skupinkách jsme si s přednáškou v angličtině prohlédli různé části celého procesu výroby. Odpoledne jsme pracovali na projektech týkajících se dopravy a třídění odpadů a porovnávali Drážďany a České Budějovice v těchto ohledech. Večer jsme každý společně s německým studentem jeli do jejich rodin na večeři. Pár z nás bylo ve dvojicích, ale většina z nás jsme šli sami. Byla to určitě skvělá zkušenost, ale také dost stresující situace…

Ve středu jsme opět pracovali na projektu. Tentokrát jsme se však vydali do města najít nějaké nezastavěné místo. To jsme nafotili a naším úkolem bylo vymyslet, co bychom tam postavili. Mělo to být něco nového a prospěšného. Druhou části projektu bylo vytvořit město budoucnosti podle našich představ. Odpoledne jsme naše projekty ostatním prezentovali. Po večeři jsme jeli na bowling.

Ve čtvrtek jsme se podívali do výuky ve škole a poté jsme vytvářeli česko-německý slovník. Navzájem jsme se učili různá slova, což pro nás bylo kvůli přízvuku hodně náročné. Nakonec jsme ve školní zahradě zasadili stromky jako symbol budoucnosti česko-německých vztahu a vše jsme zakončili společným grilováním.

Ráno jsme už jeli na nádraží, kde jsme se všichni rozloučili.

Druhá polovina výměnného pobytu se uskuteční v dubnu, kdy němečtí studenti naopak navštíví naši školu. Podle nás se celý projekt moc povedl a doufáme, že se nám podaří připravit stejně zajímavý program.