U příležitosti 148. výročí založení našeho gymnázia v roce 2016 se v budově školy setkali významní absolventi, jimž byly ve vestibulu odhaleny pamětní desky. Navštívila nás i operní pěvkyně a pedagožka pražské konzervatoře Virginie Walterová a v průběhu setkání zazpívala krátkou árii na školním schodišti za klavírního doprovodu tehdejšího maturanta Františka Lejska.

Je nám velkou ctí, že Virginie Walterová své krátké vystoupení zopakuje i na letošních oslavách 150. výročí školy, a to opět s doprovodem - nyní již absolventa - Fandy Lejska. Tentokrát zazní skladba Panis Angelicus od Césara Francka. Srdečně zveme všechny zájemce o vyslechnutí árie na školní schodiště v sobotu 6. 10. od 14 hodin.