Oheň s barevnými plameny, dým a výbuchy nebo mlha padající ze stolu.

I takhle může vypadat hodina chemie. Ve středu si takovéto netradiční hodiny chemie v podání lektorů Dominika a Sofie z VŠCHT Praha užili žáci prvního ročníku a kvinty. Na závěr nechyběla sladká tečka -  zmrzlina vyrobená pomocí kapalného dusíku.