19. června 2018 uběhlo 220 let od narození Jana Valeriána Jirsíka.

Každých pět let je toto výročí připomínáno vzpomínkovou akcí u hrobu zakladatele na Staroměstském hřbitově. Při této příležitosti pronesl krátký proslov ředitel školy RNDr. J. Pustina a poté se ujal slova pater V. Kulhánek, jeden z nejstarších žijících absolventů našeho gymnázia. Pater Kulhánek poutavě přiblížil život J. V. Jirsíka, jeho úsilí při budování českého středoškolského vzdělání v Českých Budějovicích i nejdůležitější mezníky našeho gymnázia na pozadí českých dějin.

O hudební doprovod se postaral sbor Mendík. Celé pietní akce byli přítomni studenti třetího ročníku i bývalí pedagogové.