Pomalu končíme tercii, ve výuce dějepisu jsme značně pokročili, a tak jsme si své znalosti chtěli potvrdit v praxi. V úterý 12. 6. jsme tedy společně s paní učitelkou Šimečkovou navštívili Prahu.

Z hlavního vlakového nádraží jsme se vydali na metro a přesunuli se k letohrádku královny Anny. Shlédli jsme do Jeleního příkopu a vykročili královskou zahradou až k samotnému Pražskému hradu. Prohlédli jsme si na nádvoří hradu, zavítali do Vladislavského sálu, stáli jsme v místech, kde před stovkami let zasedal zemský sněm a vyhlédli z okna, kterým byli v 1618 vyhozeni královští úředníci. Množství turistů nám trochu ztrpčovalo další poznávání Pražského hradu, zejména ve Zlaté uličce jsme poznali, co je to být „unášen proudem“. Cestou z Hradu jsme viděli Karlův most a zastavili jsme se u  Rudolfina. Nakonec jsme opět stáli před nádražní budovou.
Shodli jsme se, že se výlet moc povedl a že to bylo skvělé oživení školního rozvrhu.

                                                                                                                              Anna Kočvarová