Dne 29. srpna to bude již 74 let od vypuknutí Slovenského národního povstání (SNP). Centrem povstalecké armády byla Banská Bystrica, která se po II. světové válce stala symbolem rezistence vůči nacistickému Německu a l'uďácké vládě.

Právě v Banské Bystrici se ve dnech 12. - 15. června čtyři naše studentky 3. ročníku vyššího gymnázia zúčastnily již druhého ročníku mezinárodní konference „Vojna očami mladých“.

Cílem této akce je vzbudit zájem mladých lidí o historii nejen svého, ale i okolních států. Konference se mimo jiné zúčastnily další dvě skupiny slovenské a jedna česká. Každá skupina prezentovala práci na téma, které jí bylo před rokem přiděleno. Studentky našeho gymnázia vypracovaly studii zabývající se rezistencí Židů během SNP.

Skupiny také v rámci prezentací představily účastníkům své školy. Na programu konference byla mimo jiné návštěva Múzea SNP, památníku obětí nacistické perzekuce v Nemecké a vypálené horské osady Kalište. Celou akci zakončil bowlingový turnaj mezi českými a slovenskými účastníky.

                                                                                                          Šárka Kolářová, 7. E