24.5. se v Bruselu konalo plenární zasedání  Evropského hospodářského a sociálního výboru. Hlavním tématem bylo 60. výročí založení tohoto výboru, a tak v duchu oslav jednotliví zástupci z řad zaměstnanců i zaměstnavatelů přednesli své veskrze pozitivní projevy k budoucnosti Evropského projektu.

Asi patnáctiminutový segment před obědem pak patřil účastníkům projektu Your Europe Your Say , tedy Řekovi, který se zúčastnil prvního ročníku před deseti lety, jedné z vítězek posledního ročníku z Portugalska a mně. Měl jsem tak možnost a vlastně i povinnost představit ve krátkém vystoupení projekt naší skupiny, jehož hlavní myšlenkou bylo umožnit studentům první pobyt v zahraničí v životě.

Jestliže se návrh stane realitou, bude Unie aktivně vyhledávat studenty, kteří sami od sebe zájem o cestování nemají, a třeba je přesvědčí, že poznávat okolní svět může být lepší než sedět doma. Naštěstí celou řeč z češtiny překládal do všech evropských jazyků zkušený tým překladatelů. Po obědě jsme se již neúčastnili odpolední části zasedání, ale raději si ještě prošli centrum a připravili se na brzký odlet. Letěli jsme prvním ranním letadlem, vždyť v Budějovicích byl tou dobou Majáles.

 

                                                                                                                                                             Matěj Žáček;  6.E