V pátek 8. 6. se třída 7. E s panem profesorem Kunešem a paní profesorkou Vlnatou vydala na exkurzi do Parlamentu České republiky, konkrétně do jeho dolní komory – Poslanecké sněmovny. I přes brzkou ranní hodinu jsme se všichni sešli na nástupišti a vlakem se vydali do hlavního města. Cestu Prahou nám zpestřili „buskeři“, kteří v rámci festivalu „Praha žije hudbou“ vystupovali mimo jiné i před Poslaneckou sněmovnou.

Prohlídka Thunovského paláce začala v informačním centru, kde nám formou krátkého filmu byla připomenuta politická historie českých zemí. Dále jsme přes bezpečnostní rámy pokračovali do zasedacího sálu, kde nás průvodce seznámil s průběhem jednání Poslanecké sněmovny, hlasovacím systémem či s náplní práce jednotlivých poslanců. To vše jsme vyslechli, zatímco jsme zkoušeli pohodlí křesel jedné z parlamentních stran. Návštěvu jsme zakončili prohlídkou tiskového střediska, které je nám důvěrně známé z televizních přenosů. Cestou k východu jsme ještě potkali několik poslanců, kteří spěchali do svých kanceláří - např. Ivana Bartoše nebo Dominika Feriho.

Po rychlém obědě nám už mířil vlak zpět do Českých Budějovic. V Táboře nás však čekalo nemilé překvapení v podobě jedenapůlhodinového zpoždění kvůli poruše lokomotivy. Naštěstí vše dobře dopadlo a my jsme po dni plném zážitků dorazili na budějovické nádraží.   

 

                                                                                  Tereza Kubičková, 7. E