Dne 5. 6. 2018 jsme se my, třída 1.A vydali společně s paní profesorkou Mezerovou a Kabelovou do Zlaté Koruny, a to do místního kláštera.

Po cestě vlakem jsme prošli městečkem až ke klášteru, kde na nás již čekal workshop. Hned na začátku jsme si mohli zkusit napsat gotickou iniciálu husím brkem, knihvazačství a výrobu pečetě.

Po krátké pauze v zahradě jsme pokračovali prohlídkou didaktických nástěnných obrazů, které vychází z  díla J. A. Komenského Orbis Pictus.

Následně jsme navštívili literární expozici umístěnou v deseti bývalých mnišských celách. Každá cela představovala jedno téma. Nacházely se zde krátké úryvky textů v češtině, němčině a latině od autorů z období starší literatury až po 20. století. Naším úkolem bylo vypracovat pracovní list s otázkami ke každému tématu.

Ve škole jsme si naše odpovědi prošli a všichni jsme se shodli na tom, že se nám výlet moc líbil a že se podobných akcí znovu rádi zúčastníme.

 Adéla Hovorová, 1.A