Studenti biologického kroužku a Chrousti se o víkendu soustředili na krásy přírody a jejich taje v nádherném prostředí Muzea Semenec v Týně nad Vltavou.

Díky letošním vrtochům počasí bylo možné pozorovat v jeden okamžik rostliny, které jinak musíme vyhledávat během 3 týdnů. Bohatost rostlin ocenilo i místní včelstvo, které nás obdarovalo nejen medem, ale přibylo také jedno žihadlo.

K vidění samozřejmě nebyly jen rostliny, ale paměť potrápili také bezobratlí a ptáci.

Doufáme, že se získané vědomosti brzy projeví…?