Třídy 1.A a 1.B si během botanických exkurzí v lokalitě Natura 2000 - Vrbenské rybníky, během dvou dní zopakovali a doplnili znalosti nejen z botaniky, ale měli možnost pozorovat bohatou škálu vodních ptáků, kteří zde právě vyvádějí svá mláďata.

Zastihli jsme nejen prstnatec májový, žluťuchu lesklou  a svízel severní na lukách, ale také kolpíky, zrzohlávky, kvakoše a spoustu dalších… 1.B se podařilo objevit i housenku batolce duhového na listech osiky.