O víkendu (11. 5. – 13. 5. 2018) jsme se zúčastnili celostátního kola soutěže Mladý programátor v Praze. V kategorii B získal 1. místo Melichar Konečný z kvarty. Ve vyšší kategorii C se velmi dobře umístili Adam Staes (2. C), který získal 5. místo a Jan Štěch (5. E) na 7. místě.

Také v soutěži Baltie 2018 jsme velmi úspěšní. Do mezinárodního kola, které se koná v červnu, nám postupují již zkušení programátoři (Martin Rameš, Adam Staes, Jan Štěch, Melichar Konečný, Janek Hlavatý), ale také dva studenti z primy (Jan Slavětínský a Tomáš Johaník).

Blahopřejeme a přejeme hodně úspěchů v červnu v Krakově.