Co v Tanvaldu zavrhováno, bude v Praze aplaudováno – Jára Cimrman


Praha - matka měst, paní celých Čech, město kultury oplývající vychlazeným pivem a křupavými trdelníky se zmrzlinou, které umí provonět malebné uličky tak, že odolat je prakticky nadlidský úkol. 

My, třída 3.B, s velitelem Václavem Kunešem a nepostradatelnou pravou rukou Danou Šimečkovou, jsme se rozhodli nejen tuto výzvu přijmout, ale také pokořit.

Proto jsme se dne 26. 4. 2018 vypravili do stověžaté Prahy. Cíl? Objevit i ty nejzapomenutější kouty, Prahu vidět,  slyšet, cítit, ochutnat - samozřejmě s výjimkou již zmíněných staročeských specialit - a v neposlední řadě se i kulturně vzdělat. Samozřejmě k poslednímu bodu ihned evokuje návštěva Pražského hradu a možnost setkat se s moudrou hlavou našeho státu. Tento nápad jsme se ale rozhodli zrealizovat v následujícím týdnu, a tak bylo důvěryhodným odborníkem vybráno představení v Divadle Na Vinohradech - Její pastorkyňa.

První zastávkou bylo staré Židovské město. Mužská část našeho komanda nasadila jarmulky, rozjařenost šla v okamžiku stranou a společně s paní průvodkyní jsme pouze trnuli nad osudy tisíců pražských Židů. 

Cesta po stopách staré židovské tradice byla skutečně vyčerpávající. Za zmínku stojí Pinkasova synagoga, kde jsme mimo autentických dětských kreseb, vypovídajících o perzekuci Židů, mohli také vidět největší památník obětí holocaustu v českých zemích. Při pohledu na zdi popsané jmény, životními daty a místem bydliště každé z obětí jsme jen mlčky spojovali pouhá čísla se skutečnými životy, poslouchali nahlas čtená jména s mrazením po celém těle a pro mnohé z nás se právě na tomto místě ještě více odhalila skutečnost, jak velká zvěrstva se odehrávala.

Další zastávkou byl nejzachovanější židovský hřbitov v Evropě, kde je mimo jiné pohřben rabín Löw.

Posledním bodem programu bylo již zmíněné představení, na které jsme se všichni úspěšně dostavili, a to i za rizika, že se někteří z nás ztratí ať už Na Příkopech, nebo "na zákopech".

V hlavní roli Kostelničky se představila Dagmar Havlová Veškrnová, která společně se svými kolegy odvedla výborný výkon a tento zážitek tak byl skvělou poslední tečkou našeho bohatého programu.

Důkazem spokojenosti bylo čisté štěstí části třídy, která navzdory únavě a pozdní hodině večerní intenzivně prozpěvovala po většinu cesty domů.

 

                                                                                              Barbora Kubíčková, 3. B