Oděni do formálního oblečení vydali jsme se jednoho dubnového slunného dne  do budovy Okresního soudu v Českých Budějovicích. Naskytla se nám tak unikátní příležitost být svědky soudního řízení v tak majestátní instituci vzbuzující obdiv i v návštěvnících našeho města.

Měli jsme čest spatřit samosoudkyni řídící celý proces, státního zástupce a obhájkyni, oblečených v talárů které celému procesu přidávaly na vážnosti. Napětí v nás ještě vzrostlo po přivedení obžalovaného v doprovodu dvou dozorců, kteří svým pohledem získali náš okamžitý respekt. Po zahájení řízení byl vyslechnut obžalovaný, který se ke svému činu doznal a usnadnil tak průběh celého jednání. V dalším kroku byl předvolán svědek, který dosvědčil průběh projednávané věci. Po přednesení závěrečných návrhů a krátkém přerušení za účelem rozhodnutí byl vynesen rozsudek.

Celé jednání bylo velmi produktivní, přineslo nám množství poznatků, které můžeme propojit s již nabytými teoretickými znalostmi.  Budoucí právníci v našich řadách se dmuli pýchou s očekáváním, že také brzy zasednou na místo obhájce či státního zástupce.