Ve středu 11.dubna vzpomínali studenti sexty na své starší spolužáky píšící maturitní písemky v poklidném prostředí ZOO Ohrada.

Cílem bylo odvození  adaptací obratlovců na podmínky areálů u známých či méně známých druhů. Terénní cvičení si studenti zpestřili tvorbou hádanek.

Uhodnete i Vy? Jaký druh sovy se na Vás dívá?