V minulém týdnu se uskutečnilo finálové kolo celoškolní soutěže v řečnění, tentokrát pro vyšší gymnázium. Výkony mnoha řečníků byly velmi zdařilé, a tak porotě připadl náročný úkol vybrat nejlepší tři pro každou kategorii. Kategorie byly celkem dvě, první pro první a druhé ročníky, kvintu a sextu, druhá pro třetí ročníky a septimu.

V první kategorii vyššího gymnázia zvítězila Adéla Hovorová z 1.A, druhé místo obsadil Marek Habán ze sexty a na třetím místě byl Jan Měšťan z 2.B.

Ve druhé kategorii vyššího gymnázia zvítězil se svým vtipným proslovem Petr Šimek ze septimy, druhé místo patří Rudolfu Hansovi z 3.A a třetí místo obsadila Šárka Kolářová také ze septimy.

Děkujeme všem soutěžícím a gratulujeme oceněným a vítězům!