V pátek 23. 3. jsme první dvě hodiny strávili trochu netradičně. Namísto obvyklé výuky se nám naskytla možnost debatovat s bývalou studentkou našeho gymnázia Petrou Sýkorovou, která je zároveň mladou delegátkou OSN.

Kromě otevřené diskuze nad aktuálními světovými problémy, jsme se zabývali problematikou udržitelných zdrojů, výběrem vhodných postupů při porušování lidských práv či nerovnosti žen na trhu práce, závěrem jsme vyjádřili své názory na význam celé instituce. Dále Petra pomohla dokreslit naši představu o klasickém všedním dnu na půdě této celosvětově významné organizace. Všechny informace byly založeny na vlastních zkušenostech z jejího působení v New Yorku a Ženevě, což pro nás celou věc činilo hmatatelnější.

Beseda byla zakončena cennými radami a tipy, jak se lze delegáty stát. Již v počáteční diskuzi se u některých studentů projevil silný potenciál, možná jsou právě oni budoucími kandidáty na generálního tajemníka Organizace spojených národů.

Kateřina Krobová, 3. B