Jarní prázdniny mohou být časem pro odpočinek nebo pro další vzdělávání.

To vzdělávání se poštěstilo i nám, když jsme ve dnech 15. až 17. března reprezentovali naší školu a zároveň i celou naší republiku v rámci akce YOUR EUROPE YOUR SAY.

Celá akce se konala v Bruselu pod záštitou Evropského hospodářského a sociálního výboru (EHSV). Naším hlavním úkolem bylo přinést pohled mladé generace na evropskou kulturu. V 10 skupinách jsme měli vymyslet, jak pozměnit stávající situaci a přispět k tomu, aby pro nás byla evropská kultura zajímavější a také dosažitelnější. Následně jsme naše projekty prezentovali radě EHSV a odhlasovali naše tři „vítěze“, které jsme přímo poslali k projednání v evropském parlamentu. V jedné z těchto skupin byl i náš člen – Matěj Žáček – který se ještě v příštím roce díky tomu bude podílet na dalším utváření Evropy na konferenci v Berlíně.

Děkujeme naší škole a EHSV, že nám byla umožněna tato zkušenost, díky které jsme nejen poznali svět evropské politiky, ale poznali jsme i jiné lidi a kultury spolu s procvičením cizích jazyků, zejména angličtiny.

Lukáš Blažek